Były lepiej wyposażone w dobra trwałego użytku, na przykład w telewizory plazmowe lub ciekłokrystaliczne, zmywarki do naczyń, komputery z szerokopasmowym dostępem do internetu.

Przeciętny miesięczny rozporządzalny dochód na osobę wyniósł w ubiegłym roku 1340 zł, czyli był o 3,2 proc. wyższy niż w 2013 roku.

W 2014 roku przeciętne gospodarstwo domowe zajmowało mieszkanie o powierzchni 75,8 m2, składające się z 2,9 pokoi.

Podobnie, jak rok wcześniej ponad połowa badanych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną, więcej niż co 4 mówiło o niej dobra lub bardzo dobra, a niespełna co 5 określało ją jako raczej złą lub złą.

>>> Czytaj też: David Cameron przyleci do Polski. Warszawa jest pierwszą stolicą, którą odwiedzi