Konsensus rynkowy wynosił 272 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 271 500, tj. wzrosła o 5 000 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.