W opinii ministra mamy obecnie korzystne tendencje na rynku, dlatego warto je wykorzystać. Do wzrostu eksportu przyczynić się może nowy system koordynujący promocję naszego potencjału, dzięki wspólnej identyfikacji wizualnej Marki Polskiej Gospodarki. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń - pomocna jest też wspólna prezentacja polskich przedsiębiorstw czy instytucji na międzynarodowych targach.

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego uważa, że łatwiej pokazać polski potencjał, gdy regiony występują razem na dużym stoisku, a wspiera je Ministerstwo Gospodarki.

Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy mówi, że nie chodzi o pomoc w finansowaniu promocji za granicą kraju, a o wspólne działania miast, których ministerstwo mogłoby być patronem. Na wspólnych prezentacjach firm z całej Polski skorzystaliby wszyscy - dodaje urzędnik.

Nowe programy promocji gospodarczej mają zostać uruchomione w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

>>> Czytaj też: Do 2030 r. polski eksport wzrośnie ponad 2-krotnie do ponad 500 mld dol.