Tym samym, przebity został techniczny opór w okolicach 1190 USD za uncję.

Obecnie wyzwaniem dla byków na rynku złota jest kolejna ważna bariera, czyli właśnie rejon 1200 USD za uncję. Dzisiaj rano widać, że skutecznie powstrzymuje ona stronę popytową. To, czy zostanie ona pokonana, w dużej mierze zależy od sytuacji na dolarze – jeśli wartość USD będzie kontynuować spadkową korektę, to złoto może dalej drożeć.

Na razie jednak widać, że po wczorajszym ruchu następuje odreagowanie i w okolicach ważnego oporu to niedźwiedzie mają przewagę – co wynika z porannego umocnienia się amerykańskiego dolara. Warto pamiętać, że z fundamentalnego punktu widzenia złoto znajduje się pod presją podaży i wciąż scenariusz dalszych spadków jest bardziej prawdopodobny niż kontynuacja wzrostów.

SREBRO

Notowania srebra mimo słabości dolara, nie wyrwały się z konsolidacji.

O braku wiary w dalsze wzrosty cen metali szlachetnych może świadczyć sytuacja na rynku srebra. Wczoraj cena tego metalu wzrosła, podobnie jak to było w przypadku złota. Jednak zwyżka była już symboliczna i wyniosła zaledwie 0,2%. Na wykresie srebra utworzył się długi górny cień wczorajszej dziennej świecy, pokazujący, że niedźwiedzie szybko zareagowały na wzrost notowań srebra, znacząco ograniczając zwyżkę.

Notowania srebra są na ogół mniej wrażliwe na zmianę wartości dolara niż złoto, ruchy cen tego kruszcu cechują się często także większą zmiennością. Ponadto, srebro jest w większym stopniu wykorzystywane w przemyśle niż złoto, dlatego często na jego notowania reagują mocniej na dane przemysłowe.

Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że notowania srebra zakończą bieżący tydzień na plusie, o ile dzisiaj sytuacja na rynku się diametralnie nie zmieni. W dłuższym terminie prawdopodobny jest spadek cen srebra, odzwierciedlający fundamenty tego rynku.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.