"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku, a kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 311 382 376,38 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o wartości 1,50 zł na jedną akcję, to jest w kwocie 25 937 659,50 zł oraz w pozostałej części, tj. w kwocie 285 444 716,88 zł na kapitał zapasowy" - głosi komunikat.

Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy ustalono na 1 lipca 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2015 roku. Dywidendą objętych zostało 17 291 773 akcji spółki, podano również.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.