To pokazuje, że łatwo wykorzystać kwestię „żonglowania” datą pierwszej podwyżki stóp do wytłumaczenia ruchów na dolarze. Niemniej, aby wrzesień uznać za realny termin, to na rynek musiałyby napływać nie dobre, a rewelacyjne dane makro sugerujące mocne odbicie w gospodarce po słabym I kwartale. Tymczasem na razie informacje są mieszane, co dobrze pokazały dane nt. zamówień na dobra trwałego użytku (w maju spadły o 1,8 proc. m/, chociaż bazowo wzrosły o 0,5 proc. m/m wobec oczekiwanych 0,4 proc. m/m), odczyty z rynku nieruchomości (sprzedaż nowych domów wzrosła w maju do 546 tys.), czy też indeks PMI (w czerwcu nieoczekiwanie spadł do 53,4 pkt. z 54 pkt. w maju).
Dla dolara w większym stopniu znaczenie może mieć przedłużająca się nerwowość ws. Grecji. Wbrew temu co twierdzą dyplomaci, kwestia podpisania porozumienia Greków z wierzycielami jeszcze w tym tygodniu (w środę o godz. 19:00 zacznie obradować Eurogrupa) wcale nie jest tak oczywista. Bo ustalenia, na które Grecy zgodzą się w negocjacjach muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez lokalny parlament, a rząd musi utrzymać większość. Tymczasem lewe skrzydło Syrizy już mocno krytykuje poniedziałkowe propozycje premiera Tsiprasa. Pytanie, czy wizja wcześniejszych wyborów nie okaże się skutecznym straszakiem – innymi słowy politycy przedłożą „stołki” nad lewicową ideologię. Ale to pokażą dopiero następne dni.

Na koszyku US Dollar Index dotknęliśmy dzisiaj oporu przy 95,60 pkt., po czym rynek zawrócił. Przy EUR/USD minimum wypadło przy 1,1134., po czym rynek zaczął odbijać. Nie wydaje się jednak, aby miał siłę wrócić ponad opory 1,1210-40. Silne wsparcia, które mogłyby zostać przetestowane to okolice 1,11.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Reklama