Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 2,4 zł na akcję dywidendy, podała spółka.

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych przeznaczyli na wypłatę dywidendy kwotę 100,73 mln zł, co stanowi 2,40 zł na akcję, podała spółka.

Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 15 lipca oraz dzień wypłaty dywidendy na 4 sierpnia.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.