Choć wzrost liczby pracujących nadal dotyczył głównie osób pracujących na podstawie niestabilnych kontraktów, ale po raz pierwszy od 2013 r wzrosła wyraźnie liczba zatrudnionych na podstawie kontraktów na czas nieokreślony, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"Wzrost zatrudnienia wg BAEL pozostawał wysoki, choć tempo wzrostu w ujęciu rocznyn nieznacznie obniżyło się względem poprzedniego kwartału (o 0,2 pp. do 1,7% r/r), głównie przez efekt rosnącej bazy. Na wzrost liczby pracujących BAEL dodatnio wpłynął także przejściowy wzrost liczby pracujących w rolnictwie. Z drugiej strony, wzrost liczby pracujących dotyczył głównie osób pracujących na podstawie niestabilnych kontraktów, ale po raz pierwszy od 2013 r wzrosła wyraźnie liczba zatrudnionych na podstawie kontraktów na czas nieokreślony" - czytamy w "Kwartalnym raporcie o rynku pracy w I kw. 2015 r."

W porównaniu z poprzednim kwartałem wyraźnie wzrosło też znaczenie przemysłu we wzroście liczby pracujących. Wzrost liczby pracujących następował przy rosnących szansach znalezienia pracy przez osoby bezrobotne i dalszym obniżeniu ryzyka utraty pracy, zwraca uwagę bank centralny.

"Stopa bezrobocia BAEL ponownie istotnie spadła (o 0,6 pp. kw/kw sa), osiągając poziom 7,7% (sa). Spadek ten był przede wszystkim wynikiem wzrostu zatrudnienia, ale także powoli ujawniają się negatywne tendencje demograficzne. Z tego m.in. względu maleje rola napływu z nieaktywności zawodowej do bezrobocia" - czytamy dalej.

Dynamika płac w gospodarce w I kw. 2015 r. wzrosła do 4,1% r/r, głównie na skutek przyspieszenia dynamiki obserwowanej w sektorze przedsiębiorstw (4,0% r/r). Po okresie relatywnie słabego wzrostu, dynamika wynagrodzeń w usługach nierynkowych (należących głównie do sektora publicznego) wzrosła do poziomu zbliżonego do poziomów raportowanych w sektorze przedsiębiorstw. Wysoka pozostaje też dynamika płac w najmniejszych firmach, podano także w raporcie.

"Dynamika ULC wzrosła do 2,2% r/r (wobec 2,0% r/r przed kwartałem) na skutek szybszego wzrostu płac przy stosunkowo niższym wzroście dynamiki wydajności. Ósmy kwartał z rzędu dynamika ULC utrzymuje się na poziomie zbliżonym do ok. 2% r/r" - napisał też NBP.

>>> Czytaj też: Za dwa miesiące bezrobocie w Polsce będzie jednocyfrowe?