Ocenia jednocześnie, że dalsze finansowanie Grecji przez Unię może skutkować groźnym w skutkach zachwianiem sytuacji politycznej w Europie.

Dzisiaj w Brukseli odbędzie się szczyt przywódców krajów strefy euro w sprawie Grecji.