Jak widać, siła amerykańskiego dolara to teraz czynnik mający dominujący wpływ na notowania złota. Stronie popytowej na rynku tego kruszcu nie pomaga tradycyjne postrzeganie złota jako „bezpiecznej przystani” podczas zawirowań na rynkach finansowych. Zresztą, utrzymujący się od dłuższego czasu trend spadkowy na wykresie złota pozbawił inwestorów wiary w złoto jako bezpieczną odskocznię od ryzykownych aktywów.

Na razie ignorowane przez inwestorów są także wydarzenia w RPA, gdzie po raz kolejny związki zawodowe w firmach wydobywających złoto domagają się wyższych płac dla pracowników kopalń. Spółki wydobywcze (m.in. AngloGold Ashanti i Harmony Gold) wczoraj napisały w komunikacie, że żądania związkowców są niemożliwe do zrealizowania, ponieważ podwyżka zagrażałaby stabilności całej tej branży. Tak czy inaczej, na razie nieporozumienia pomiędzy spółkami i związkami zawodowymi nie wpływają na wydobycie złota w RPA – jeśli jednak doszłoby do dłuższego strajku, to przełożenie na cenę złota mogłoby stać się widoczne.

Obecnie na wykresie złota mamy do czynienia z utrzymującą się presją podaży, która w najbliższych dniach może doprowadzić cenę tego surowca do technicznego wsparcia w okolicach 1141 USD za uncję.

SREBRO

Notowania srebra osunęły się poniżej 15 USD za uncję.

O ile notowania złota zniżkowały wczoraj o 1,3%, to cena srebra spadła aż o 4,4%. Nie jest to jednak niespodzianką, bowiem notowania srebra na ogół cechują się większą zmiennością niż ceny żółtego kruszcu.

Wczorajsza sesja była istotna na wykresie srebra z technicznego punktu widzenia. Pokonane zostało ważne wsparcie w okolicach 15,50 USD za uncję i ostatecznie notowania tego kruszcu dotarły do okolic 15 USD za uncję. Dzisiaj rano również ta psychologiczna i techniczna bariera została pokonana. Obecnie najbliższe poziomy wsparcia to 14,63 USD i 14,41 USD za uncję.

PLATYNA

Ceny platyny kontynuują systematyczny ruch na południe.

Notowania platyny zachowują się w ostatnim czasie niemalże książkowo. W połowie czerwca cena tego kruszcu przebiła techniczne wsparcie w okolicach 1090 USD za uncję. Później nastąpiła nawrotka i test tego poziomu jako technicznego oporu. W końcu, po nieudanej próbie powrotu ponad tę barierę, cena platyny skierowała się z powrotem na południe. Ostatnie sesje to okres dynamicznych zniżek – wczoraj platyna taniała o 2,4%. Obecnie pewną barierą, bardziej psychologiczną niż techniczną, może być dla niedźwiedzi poziom 1000 USD za uncję, jednak jeśli utrzyma się siła amerykańskiego dolara i spadek cen złota, to bariera ta powinna zostać bez trudu pokonana.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.