Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2015 r. wzrosło o 1,0% m/m i wyniosło 810 231,0 mln zł, podało Ministerstwo Finansów

. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 3,9%.

Wzrost zadłużenia w maju 2015 r. był głównie wypadkową:
• osłabienia złotego (+7,7 mld zł),
• finansowania deficytu budżetu państwa (+2,9 mld zł)
• zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-2,6 mld zł)


Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+19,6 mld zł) i wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+8,7 mld zł), podano także.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec maja br. 534,84 mld zł i wzrosło o 0,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca (i wzrosło o 6,3% od początku br.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 275,39 mld zł, czyli było o 1,4% wyższe niż miesiąc wcześniej (i spadło o 0,5% od pocz. r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w maju, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 504,57 mld zł i wzrosło o 0,8% m/m (i wzrosło o 4,5% od pocz. r.).