Poprawę koniunktury sygnalizuje 16% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 17% (przed miesiącem odpowiednio: 16% i 18%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Utrzymują się nieznacznie niekorzystne diagnozy portfela zamówień. W lipcu oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż w ostatnich dziesięciu miesiącach. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Prognozy portfela zamówień są nieco mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem, przy utrzymujących się optymistycznych przewidywaniach w zakresie produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej. Niewielkie redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do planowanych w czerwcu. Przedsiębiorcy zapowiadają podobny do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu spadek cen robót budowlano-montażowych" - czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatnich dwóch lat zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych i w lipcu kształtuje się na poziomie 79% (wobec 78% w analogicznym miesiącu ub. r.). W lipcu 14% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75% jako wystarczające, a 11% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15%, 75%, 10%), podał także GUS.