"Nominacja ta stanowi kolejny etap w rozwoju współpracy między tymi firmami, która dotychczas dotyczyła modeli Astry" – czytamy w komunikacie.

Groclin uruchomi produkcję poszyć do Zafiry we wrześniu br. Zgodnie z umową, współpraca ma być kontynuowana do grudnia 2021 r. Podobnie jak w przypadku Astry, produkcja będzie realizowana w zakładzie Groclinu na Ukrainie.

Umowa ma charakter stosowanego w branży motoryzacyjnej listu nominacyjnego. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, podano także.

Na początku lipca br. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu zostanie biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.