Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group odnotował 11,80 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 10,30 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Groclin 

Groclin podpisał list intencyjny od koncernu GM o nominacji na produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych do modelu Opel Zafira przez 6 lat, podała spółka. Łączna szacunkowa wartości dostaw wyniesie blisko 24 mln euro.>>>> 

Asseco Poland 

Asseco Poland zawarło umowę zbycia 100% udziałów w spółce zależnej Insseco na rzecz zależnej od Asseco Sapiens International Corporation, podała spółka. >>>>  

Sygnity 

Sygnity zawarło z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) umowę na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ). Wartość kontraktu to blisko 31 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

Poczta Polska 

Poczta Polska odnotowała łącznie 20% wzrost wolumenu sprzedaży usług KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe) w ujęciu r/r w I półroczu 2015 roku, przy równoległym wzroście rynku na poziomie zaledwie 7%, podała poczta. >>>>  

Ronson  

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie czwartego etapu i tym samym zakończył realizację inwestycji Sakura w warszawskiej dzielnicy Mokotów, podał deweloper. Jeszcze w lipcu Ronson rozpocznie przekazywanie kluczy w inwestycji.

Serinus  

Średnia produkcja Serinus Energy, przypadająca na 70% udział spółki w prawie użytkowania górniczego, wyniosła ok. 3 994 boe/d w II kw.br., co oznacza spadek o 9% w porównaniu do 4 406 boe/d z I kwartału br., podał Serinus. >>>>  

Midven 

Midven analizuje trzy spółki z Polski, Litwy i Białorusi pod kątem akwizycji. Jeśli zdecyduje się na przejęcie, przeprowadzi wówczas szybszą emisję akcji i przejście na GPW z NewConnect, poinformował ISBnews prezes Andrzej Zając. >>>>  

KHW 

Katowicki Holding Węglowy (KHW) wypracował wynik finansowy netto na poziomie minus 109,5 mln zł w I półroczu 2015 r., podała spółka. >>>>  

Sunex 

Sunex zadebiutuje w czwartek, 30 lipca, na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. >>>>   

Jujubee 

Jujubee zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 3 sierpnia, podała spółka. >>>> 

Orange Polska 

Orange Polska planuje systematyczną sprzedaż zbędnych nieruchomości. Wartość gotowych do zbycia spółka szacuje na ok. 600 mln zł, a całkowita wartość nieruchomości, które mogą zostać przeznaczone na sprzedaż może przekraczać nawet 1 mld zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. >>>>  

Artcic Paper 

Artcic Paper wprowadza program poprawy rentowności, którego celem jest redukcja kosztów działalności o ok. 50 mln zł rocznie, podała spółka. Firma bierze pod uwagę wygaszenie produkcji w Mochenwangen w Niemczech lub sprzedaż tej fabryki.

Kredyt Inkaso 

Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok finansowy 2014/2015 na kapitał zapasowy oraz pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Dokonuje się przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący się 31 marca 2015 roku w wysokości 7 951 441,69 zł w następujący sposób:
1) kwotę 4 418 193,14 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,
2) kwotę 3 533 248,55 zł przeznacza się na kapitał zapasowy" – czytamy w uchwale.

PKP Cargo

Nie wyjdą dopóki nie dostaną podwyżek. Związkowcy z PKP Cargo domagają się wyższych wynagrodzeń. Od rana w warszawskiej siedzibie firmy trwają negocjacje w tej sprawie.>>>>