"Program poprawy rentowności 2015/ 2016 obejmuje wszystkie spółki grupy, a jego celem jest redukcja kosztów działalności o około 50 mln zł rocznie. Zgodnie z założeniami Programu głównymi działaniami w jego zakresie będą: stworzenie centrów usług wspólnych dla spółek z grupy, wprowadzenie indywidualnych programów poprawy rentowności w fabrykach oraz audyt kosztów usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne" – czytamy w komunikacie.

Zarząd Arctic Paper oczekuje, że program przyniesie poprawę rentowności działalności operacyjnej grupy i wzrost efektywności wszystkich funkcji wsparcia operacyjnego.

Decyzja o wprowadzeniu zmian w grupie wynika z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku papierniczym oraz efektów polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC), która w ostatnich miesiącach doprowadziła do znaczącego umocnienia się dolara amerykańskiego, wyjaśniono.

Program poprawy rentowności ma na celu także redukcję dalszych strat fabryki w Mochenwangen. Spółka bierze pod uwagę wygaszenie produkcji lub sprzedaż tego zakładu.

"Zarząd Arctic Paper wprowadza kolejne działania zmierzające do ograniczenia kosztów celem redukcji strat powstałych w fabryce w Mochenwangen, w tym poddaje ocenie możliwość wygaszania produkcji. Procesy związane z informowaniem pracowników i prowadzeniem konsultacji pracowniczych rozpoczną się w terminie przewidzianym przepisami lokalnego prawa. Jednocześnie rozważana jest możliwość ewentualnej sprzedaży fabryki" – czytamy dalej.

W 2013 r. spółka rozpoczęła proces przekształcania fabryki Arctic Paper Mochenwangen w jednostkę produkującą specjalistyczne papiery techniczne (papiery tłuszczoodporne, papier dla branży podłogowej, specjalistyczne tapety). W tym samym roku zamknięta też została linia produkcyjna PM 1. Od tego czasu zarząd oraz pracownicy podejmują istotne wysiłki w celu dokonania zmiany profilu fabryki, podkreślono.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie.