W dniu wydania wyceny kurs wynosił 16,3 zł. W czwartek na zamknięciu kurs Arterii wynosił 16,25 zł.

"Na początku lipca 2015 r. spółka ogłosiła podpisanie umowy przejęcia od Orange Contact Center – spółki działającej w segmencie call center, dysponującej ok. 700 stanowiskami, która w 2014 r. wygenerowała przychody na poziomie ok. PLN 31m. Ze względu na realizację strategii konsolidacji rynku call center podwyższamy nasze prognozy EBITDA Arterii w latach 2016-2017p o 12% oraz 14% do PLN 21.3m i PLN 22.1m oraz prognozę zysku netto o 8% i 14% do PLN 11.0m i PLN 12.0m. Jednocześnie po przejęciu Contact Center, zwracając uwagę na wysokie prawdopodobieństwo kolejnych akwizycji, obniżamy naszą prognozę wypłacanej dywidendy w latach 2015-2016p do DPS PLN 0.37 (DY 2.3%) i PLN 0.39 (DY 2.4%). Podpisanie warunkowej umowy przejęcia spółki Contact Center za PLN 8.5m" – czytamy w raporcie.

Arteria zawarła z Orange warunkową umowę kupna 100% udziałów spółki Contact Center za kwotę 8,5 mln zł. Przejęcie uzależnione jest obecnie od zgody UOKIK.

"Nie zakładamy sprzeciwu UOKiK i i uwzględniliśmy wyniki Contact Center w naszych prognozach finansowych. Szacujemy, że nowa spółka zostanie włączona do grupy na przełomie 3Q/4Q 2015 i wygeneruje dla grupy przychody na poziomie PLN 6.3m, PLN 25.0m oraz PLN 26.2m w latach 2015‑2017p. Zakładamy również, że marża EBIT Contact Center do 2017p zrówna się się rentownością pozostałej części segmentu call center na poziomie 8.2% co oznacza 15% dodatkowego zysku operacyjnego w wysokości PLN 2.1m" – czytamy dalej.

Na prognozach DM Vestor Arteria notowana jest przy mnożnikach znorm. P/E 7.8x w 2015p i 6.3x w 2016p oraz mnożnikach EV/EBITDA odpowiednio 5.1x i 4.0x, co implikuje dwucyfrowe dyskonto do spółek zagranicznych, podano również.

"Wyceniamy akcje Arterii dwoma metodami: 1) DCF na PLN 22.5/akcję (100% wagi) oraz 2) metodą porównawczą na PLN 26.1/akcję. Na bazie powyższych wycen podwyższamy 12‑miesięczną cenę docelową Arterii do PLN 25.3/akcję z PLN 23.8/akcję" – podsumowano w informacji.