TVN 

TVN odnotował 36,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 115,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Marvipol

Grupa Marvipol zawarła 36 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji w lipcu. W tym czasie JLR Polska Sp. z o.o. sprzedała do sieci dilerskiej 92 samochody Jaguar Land Rover, podał Marvipol. 

Marvipol emituje 6 tys. obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. >>>> 

Pekao 

Bank Pekao odnotował 619,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 685,08 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Bank Pekao zanotował w I półroczu br. wzrost wolumenu kredytów o 10% w skali roku do 127,13 mld zł . Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych w tym czasie wyniosła ponad 3,1 mld zł i była wyższa o ponad 21% licząc rok do roku, podał bank w raporcie. >>>>  

Bank Pekao i UniCredit nie złożyły oferty na zakup banku BPH, poinformował prezes Luigi lovaglio. "Jak zwykle nie ma nic konkretnego na stole. Obserwujemy rynek i jeśli pojawi się okazja, która stworzy dla nas dodatkową wartość, przyniesie synergie, a cena będzie odpowiednia, przyjrzymy się jej z uwagą" - powiedział Lovaglio w odpowiedzi na pytanie, czy dobrym pomysłem byłoby połączenie Pekao i BPH. Dodał, że ani Pekao ani właściciel spółki - UniCredit nie złożyły oferty na ten bank.

Bank Pekao liczy, że planowany podatek bankowy nie wejdzie w życie, poinformował prezes Luigi Lovaglio. "Zależy jaki on będzie, ale myślę, że na politykę dywidendową nie miałaby wpływy. Mógłby mieć wpływ na poziom zysku" - powiedział Lovaglio dziennikarzom. Prezes podkreślił, że ten temat zasługuje na bardzo wyważoną dyskusję, ponieważ jest bardzo ważne, aby system bankowy wspierał wzrost kraju. "Na razie nie wiemy, jak będzie stawka podatku i od czego będzie naliczana. Mamy nadzieję, że ten pomysł nie zostanie wprowadzony w życie" - powiedział Lovaglio.

Quercus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosła do 3 219,4 mln zł na 31 lipca br., podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 147,6 mln zł. >>>>  

Vistula Group 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group wyniosły ok. 40,7 mln zł w lipcu br. i były wyższe o ok. 18,3% niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Vistal Gdynia 

Konsorcjum Vistal Gdynia i Most sp. z o.o. podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Olsztynie na wykonanie rozbiórki starego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 22 koło Elbląga, podał Vistal Gdynia. Wartość umowy wynosi 19,5 mln złotych brutto. "Zarząd (...) informuje, iż w dniu 04 sierpnia 2015r. została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, a Konsorcjum Firm Vistal Gdynia S.A. (lider konsorcjum) oraz "Most" Sp. z o.o. (partner konsorcjum) na wykonanie robót budowlanych pn.: 'Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg'"- czytamy w komunikacie.

Dom Development 

Dom Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w III etapie Osiedla Wilno II, pod nazwą Łukiszki. W ofercie znalazło się 185 mieszkań w jednym, trzypiętrowym budynku, podała spółka. Termin planowanego zakończenia budowy to I kwartał 2017 roku. W Łukiszkach znajdzie się 185 mieszkań o powierzchniach od 30 m2 (1-pokojowe) do 100 m2 (4-pokojowe). W budynku przewidziano również 4 lokale usługowe, podano w komunikacie.

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 15,93 mln zł w lipcu br. i była wyższa o 2,8% r/r, poinformowała spółka. >>>> 

PKN Orlen  

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w lipcu br. 10,9 USD/b w porównaniu do 11 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 4 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy)   koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 1,2 USD/b, 1,5 USD/b i 2,1 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 1181 euro/ t, 1137 euro/ t i 782 euro/ t, poinformował również koncern. Modelowa marża downstream wyniosła 16,2 USD/b wobec 16,7 USD/b miesiąc wcześniej i 12,4 USD/b w lipcu 2014 r. Modelowa marża downstream = przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% etylen + 2,1% propylen + 1,2% benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% ropa Brent + 91,1% ropa Ural + 2,4% gaz ziemny).

APS Energia  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez APS Energia SA z siedzibą w Zielonce, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C1, D, E oraz praw do akcji serii E, podał urząd. W maju APS Energia informowała, że planuje przejść na rynek główny GPW z NewConnect w III kw. 2015 r.

Bumech 

Oferta Bumechu, warta do 11,56 mln zł brutto, została uznana przez Katowicki Holding Węglowy (KHW) za najkorzystniejszą w dwóch częściach postępowania na naprawy bieżące i usługi serwisowe kombajnów chodnikowych, podała spółka. Postępowanie nosi nazwę "Naprawy bieżące i usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych typu AM-50, AM-75 i MR 340EX-S eksploatowanych w kopalniach KHW SA". Bumech w przedmiotowym postępowaniu złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie części I i II zamówienia, tj. napraw bieżących i usług serwisowych kombajnów chodnikowych AM-50 i AM-75, czytamy w komunikacie.

GK Gino Rossi 

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 19,1 mln zł w lipcu br. i były wyższe o 2% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po siedmiu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 10% r/r do 147,2 mln zł. >>>>  

PBG 

PBG zawarła z głównym akcjonariuszem - Jerzym Wiśniewskim - warunkową umowę nabycia 75% udziałów PBG oil and gas (POG) za 10,5 mln zł oraz umowę pożyczki na kwotę 10,5 mln zł. Obie umowy zawarte zostały w wykonaniu postanowień umowy restrukturyzacyjnej zawartej z wierzycielami, podała spółka. >>>> 

Wierzyciele PBG: PKO Parasolowy FIO, Jefferies International Limited, UniFundusze FIO z wydzielonym subfunduszem UniKorona Zrównoważony oraz Bank BGŻ BNP Paribas przystąpili do umowy restrukturyzacyjnej spółki, podało PBG. "Zgodnie z postanowieniami umowy restrukturyzacyjnej, o której spółka informowała raportem bieżącym numer 26/2015 z dnia 2 sierpnia 2015 roku, wierzyciele finansowi mają możliwość przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej poprzez złożenie oświadczenia o przystąpieniu do umowy w siedzibie Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako agenta zabezpieczenia obligacji" - czytamy w komunikacie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), jako wierzyciel PBG, przystąpił do umowy restrukturyzacyjnej spółki, podało PBG. "Zgodnie z postanowieniami umowy restrukturyzacyjnej, o której spółka informowała raportem bieżącym numer 26/2015 z dnia 2 sierpnia 2015 roku, wierzyciele finansowi mają możliwość przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej poprzez złożenie oświadczenia o przystąpieniu do umowy w siedzibie Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako agenta zabezpieczenia obligacji" - czytamy w komunikacie.

Echo Investment

Echo Investment rozpoczęło realizację kompleksu mieszkaniowego Jackowskiego 47, zlokalizowanego na poznańskich Jeżycach. Generalnym wykonawcą są Zakłady Remontowo Budowlane WAM, a wartość podpisanej umowy to ponad 28 mln zł, podało Echo. 

Synektik 

Synektik otrzymał 5,58 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na kontynuację prac rozwojowych w ramach wprowadzania na rynek radioznacznika (ammonium salt), podała spółka. Cały projekt warty jest ok. 10,5 mln zł. "Grupa Synektik konsekwentnie realizuje strategię rozwoju segmentu radioznaczników. Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe pracuje nad nowymi preparatami przede wszystkim z zakresu kariologii, neurologii i onkologii. Najlepszym dowodem jest otrzymane właśnie dofinansowanie na kontynuację badań i rozwój preparatu ammonium salt wykorzystywanego w kardioznaczniku stosowanym do oceny perfuzji mięśnia sercowego. Jest to także odpowiedź na rosnące potrzeby światowego rynku, oczekującego na specjalistyczne produkty do precyzyjnej diagnostyki obrazowej" - powiedział prezes Dariusz Kozanecki, cytowany w komunikacie. 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowy z firmą Central European Petroleum GmbH (CEP) dotyczące współpracy na wydzielonej części koncesji Lubben we wschodnich Niemczech (Brandenburgia). Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Planowane zaangażowanie finansowe PGNiG w ten projekt do połowy przyszłego roku przekroczy 10 mln euro, podała spółka. >>>>  

Polnord 

Polnord zawarł umowę kredytu odnawialnego do kwoty 50 mln zł z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) na finansowanie projektów deweloperskich, podała spółka. "Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada w dniu 03 sierpnia 2018 r. Celem kredytu jest przede wszystkim parasolowe finansowanie nakładów inwestycyjnych w realizowanych przez Polnord projektach deweloperskich" - głosi komunikat.

Tauron 

Zarząd Tauron Polska Energia zgodził się na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za 'symboliczną złotówkę', podała spółka. Ponadto SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć poziom zatrudnienia stałego do 828 etatów. >>>>