Zysk operacyjny wyniósł 8,02 mln zł wobec 6,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,14 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 31,20 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2015 spółka miała 14,85 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 13,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 72,21 mln zł w porównaniu z 70,32 mln zł rok wcześniej.

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.