"Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 13.08.2015 do godziny 17.00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11 oraz od godziny 17.00 dnia 13.08.2015 do godziny 22.00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 13.08.2015 do godziny 10.00 dnia 14.08.2015 stopień zasilania 11" – czytamy w komunikacie.

11 stopień zasilania oznacza, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej (czyli do poziomu mocy określonej w umowie z właściwym operatorem systemu), lecz nie może tej mocy przekraczać, co w praktyce oznacza brak ograniczeń, wyjaśnia PSE na swojej stronie internetowej.

W poniedziałek PSE informowały, że w związku z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii, wprowadziły ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w całej Polsce. Stopnie zasilania w poszczególne dni ogłaszane są w odrębnych komunikatach.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 13 400 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.