MCI Management

MCI Management odnotowało 55,45 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 104,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Hutmen

Hutmen odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Komputronik  

Komputronik odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2015/16 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Benefit Systems   

Benefit Systems odnotował 18,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 11,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

BPH  

BPH odnotował 5,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 33,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Aplisens  

Aplisens odnotował 7,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2015 r. wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Selvity 

Selvita odnotowała 3,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2015 r. wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Selvita otworzy w tym roku trzy biura zagraniczne - dwa w Stanach Zjednoczonych oraz jedno w Wielkiej Brytanii. Zarejestrowane na tych rynkach spółki przyjęły już pierwsze zamówienia - poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. "Założyliśmy już dwie zagraniczne spółki, które będą obsługiwały rynek amerykański i brytyjski – Selvita Inc. oraz Selvita Ltd. Mamy również zarezerwowane biura i delegowane odpowiednie osoby. Zebraliśmy pierwsze zamówienia" – powiedział Przewięźlikowski cytowany w komunikacie.

Grupy Kęty  

Grupa Kęty odnotowała 57,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 52,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Kęty, po satysfakcjonującym I półroczu 2015 r., powinna odnotować bardzo dobre wyniki w II połowie roku, poinformowali członkowie zarządu spółki. Wyniki poprawiają się w większości segmentów działalności, powoli rośnie także eksport.>>>> 

Grupa Kęty może przenieść część inwestycji planowanych na ten rok na 2016 r. i zrealizować w 2015 r. niższe nakłady inwestycyjne niż zakładane, poinformował prezes spółki Dariusz Mańko.>>>>  

OT Logistics 

OT Logistics zawarł z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy 30-letniej dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym, podała spółka. OT Logistics zamierza na tym terenie zbudować terminal przeładunkowo-składowy. "Zawarcie przyrzeczonej umowy dzierżawy rozpocznie proces realizacji inwestycji w zakresie budowy terminala przeładunkowo-składowego, przystosowanego i wykorzystywanego do obsługi statków i ich ładunków w obrocie portowym, obsługi ładunków w relacjach lądowych oraz składowania towarów – z wyłączeniem gazów oraz ropy naftowej i produktów naftowych o zdolności przeładunkowej nie mniejszej niż 2 mln ton rocznie, co było jednym z celów emisyjnych określonych w dokumencie ofertowym spółki" - czytamy w komunikacie.

OT Logistics nabył 100% udziałów przewoźnika kolejowego Landkol od osób fizycznych - jego dotychczasowych udziałowców, podała spółka. >>>>   

Uniwheels   

Uniwheels odnotował 5,94 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 7,25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Uniwheels spodziewa się wzrostu sprzedaży o 15-20% r/r w całym 2015 r. oraz wzrostu EBITDA porównywalnego ze wzrostem sprzedaży, poinformowali członkowie zarządu spółki.>>>> 

Bank Handlowy 

Po wynikach pierwszego półrocza br. Bank Handlowy podtrzymuje swoją długoterminową politykę dywidendy, poinformował prezes Sławomir Sikora. >>>>  

Mabion

Mabion rozpoczął naukowe konsultacje z Europejską Agencją ds. Leków (European Medicines Agency – EMA) w sprawie leku MabionCD20, podała spółka. "Jest to wstępny etap przed wystąpieniem z formalnym wnioskiem o rejestrację leku wykorzystywanego w terapii nowotworów krwi i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Ma na celu wyeliminowanie wszelkich wątpliwości oraz dopracowanie działań związanych z przygotowaniem dokumentacji rejestracyjnej" – czytamy w komunikacie.

Inpro

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 45 umów netto, osiągając o ponad 66,5% wyższą sprzedaż w porównaniu do lipca 2014 roku - podała spółka. "Grupa Inpro od początku 2015 roku podpisała 282 umowy netto, czyli o 16% więcej niż w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2014 roku. Od stycznia do lipca 2015 r. narastająco grupa wydała 216 mieszkań, odnotowując wzrost 32,5%" - czytamy w komunikacie.

Ronson

Ronson Development sprzedał ponad połowę z 326 mieszkań oferowanych na osiedlu Moko na warszawskim Mokotowie, podała spółka. "Moko to jeden z najpopularniejszych projektów w naszej ofercie. Klientów z pewnością zachęca doskonała lokalizacja osiedla, które położone jest niedaleko Galerii Mokotów, Parku Królikarnia, Pola Mokotowskiego, a także zagłębia biurowego na Służewcu" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski.

PGNiG

PGNiG Upstream International (PUI) – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowę kredytową o wartości 400 mln USD z ośmioma bankami, głównie celem zrefinansowania dotychczasowego zadłużenia, podała spółka. Banki udzielające kredytu to Societe Generale, BNP Paribas, ING, HSBC, Citibank, CACIB, SEB oraz Natixis. "Środki pozyskane w ramach kredytu zostaną głównie wykorzystane na wcześniejszą spłatę istotnej części obecnego zadłużenia PUI, włączając całość zadłużenia zaciągniętego w związku z zakupem aktywów od Total E&P Norge w 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Midven

Midven w I półroczu 2015 r. osiągnął przychody na poziomie 1,64 mln zł ( wzrost o 925% r/r) oraz 2,07 mln zł zysku netto (+300% r/r), poinformował prezes Andrzej Zając.>>>> 

Unibep 

Unibep podpisał z Akwa-Mińsk umowę na realizację centrum tenisowego w Mińsku na Białorusi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, za 28,6 mln euro netto czyli ok. 119,6 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie 'zaprojektuj i zbuduj' i 'pod klucz' centrum kulturalno-sportowego składającego się z 2 hal sportowych na 9 kortów i na 4 korty wraz z widownią i pozostałą infrastrukturą oraz budynku towarzyszącego z częścią administracyjną, hotelową, centrum odnowy biologicznej wraz z basenem a także parking o pow. 7,5 tys. m2" - czytamy w komunikacie.

PZU 

Bank Litwy wydał decyzję potwierdzającą brak sprzeciwu wobec nabycia 99,879% akcji PZU Lietuva od PZU SA przez Gjensidige Forsikring ASA, co oznacza spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego transakcję, podało PZU. >>>>

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź odnotował 1 192,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 1 100,0 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>