Konsensus rynkowy wynosił 270 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 266 250, tj. spadła o 1 750 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.