Zmalał eksport trzody chlewnej i tłuszczów, a  zwiększył się eksport mięsa i przetworów wieprzowych.

- Import żywca zmalał o 3%. Ogółem masa sprowadzonej trzody chlewnej była o 17% mniejsza niż przed rokiem ze względu na mniejszą średnią masę importowanych zwierząt (przywieziono o połowę mniej tuczników, a więcej prosiąt i warchlaków oraz świń hodowlanych). Zmalał także import tłuszczów, natomiast  wzrósł import mięsa i przetworów wieprzowych - czytamy w raporcie.

Ujemne saldo ilościowe handlu zagranicznego wieprzowiną w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. ukształtowało się na poziomie 94 tys. ton i było o 13% mniejsze niż rok wcześniej, a ujemne saldo wartościowe - 142 mln euro, tj. o 39% mniej niż rok wcześniej, podała Agencja.

- Z Polski w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. wywieziono (w ekwiwalencie mięsa) 204 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 9% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wzrósł eksport mięsa, a zmalał eksport żywca i przetworów - napisano w raporcie.

Do Polski sprowadzono 21 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego wobec 17 tys. ton przed rokiem. Zwiększył się przywóz mięsa, jak również żywca i przetworów.

Dodatnie saldo ilościowe polskiego handlu zagranicznego wołowiną i cielęciną w pierwszej połowie 2015 r. wzrosło o 7% r/r i wyniosło 183 tys. ton. Saldo wartościowe było również dodatnie i ukształtowało się na poziomie 555 mln euro, o 13% wyżej niż rok wcześniej, podała ARR.

- W dalszym ciągu dynamicznie wzrasta polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych. W pierwszej połowie 2015 r. wyniósł on 482 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa), o 16% więcej niż przed rokiem - podano również w materiale.

Import produktów drobiowych do Polski spadł się o 1% r/r do 53 tys. ton w styczniu-czerwcu.

W I połowie 2015 r. nadwyżka polskiego handlu zagranicznego drobiem w ujęciu ilościowym ukształtowała się na poziomie 429 tys. ton, o 18% wyżej niż przed rokiem, a w ujęciu wartościowym 772 mln euro, o 20% więcej niż przed rokiem, podano także w materiale.