Przeciętny koszt wyjazdu krajowego to 1,9 tys. zł, a wyjazdu zagranicznego 4,6 tys. zł. Największą popularnością cieszą się wakacje w kraju - wybiera je 68 procent wyjeżdżających, 40% z nich decyduje się na polskie wybrzeże.

Tylko jedna trzecia osób udających się na wyjazd decyduje się na wyjazd za granicę - najczęściej do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch i Grecji. Większość turystów wakacje organizuje sobie we własnym zakresie. Ważnym źródłem informacji jest internet.

Z raportu wynika, że główną formą spędzania urlopu są plażowanie i inne formy odpoczynku pasywnego, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na drugim miejscu jest zwiedzanie. Trzecie miejsce zajmuje uprawianie sportu.

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2015 roku metodą wywiadu telefonicznego CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.