Kompania Górnicza, z siedzibą w Kielcach, nabyła przedsiębiorstwo Dolnośląskich Surowców Skalnych w upadłości likwidacyjnej (DSS) za 31 mln zł, podał syndyk masy upadłości DSS. Kompania planuje kontynuować dotychczasowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

„Zawarta umowa sprzedaży objęła wszystko, co wchodziło w skład przedsiębiorstwa spółki z wyłączeniem wszelkich należności, w tym z tytułu dostaw i usług oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, jakie znajdują się w masie upadłości do dnia 20 sierpnia 2015 roku (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży" – czytamy w komunikacie.

Nabyte przedsiębiorstwo stanowi integralny i kompletny zespół składników materialnych i niematerialnych, który umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej polegającej w szczególności na wydobyciu i przerobie surowców skalnych oraz handlu i obrocie surowcami skalnymi. Kompania planuje kontynuować dotychczasowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej, zaznaczono również.

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., była największym krajowym producentem kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad.