Prime Car Management odnotował 9,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2015 r. wobec 27,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,33 mln zł wobec 30,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 137,47 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 151,13 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 21,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 271,62 mln zł w porównaniu z 290,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 17,57 mln zł wobec 38,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.