"Zakładamy dodatnie przepływy operacyjne na koniec roku. W IV kw. odzyskujemy kapitał obrotowy, zapadają w tym okresie płatności ze słabszego sezonu. Dodatkowo w aptekach pojawia się gotówka w związku z najwyższym sezonem na tym rynku" - powiedział Dauenhauer podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że grupa "wierzy", iż dotychczasowe działania operacyjne stanowią bazę dla poprawy wyników grupy w kolejnych okresach. Według słów wiceprezesa, przyczyni się do tego także sezonowość i "pozytywny i zaskakujący" wzrost rynku sprzedaży hurtowej do aptek, który po I półroczu wyniósł ponad 10%. Dauenhauer ocenił, że na koniec całego roku ostateczna dynamika wzrostu może wynieść ok. 6%.

Wskazał ponadto, że grupa przygląda się rynkowi aptecznemu i ewentualnym transakcjom. Potencjalne IPO PGF-u jest w zawieszeniu i grupa czeka na lepszą koniunkturę giełdową, a także nasilenie tendencji do konsolidacji.

Pelion oczekuje pozytywnego wpływu sieci Natura na EBITDA w II półroczu

Pelion stawia na rozwój sieci drogerii Natura, gdzie zakłada otwarcie łącznie kilkunastu nowych własnych lokali i kolejnych kilkunastu w formacie agencyjnym w całym bieżącym roku, poinformowała wiceprezes ds. rozwoju Mariola Belina-Prażmowska. Natura ma mieć pozytywny wpływ na EBITDA w II półroczu.

"Chcemy przywrócić wzrost sieci Natura. Zakładamy otwarcie łącznie kilkunastu nowych lokali w 2015, z czego do 10 w II półroczu. Ponadto prowadzimy intensywne działania w kwestii sieci agencyjnej. Celem jest otwarcie kilkunastu lokalizacji w całym roku. W przyszłości kolejnym kierunkiem może być franszyza" - powiedziała Belina Prażmowska podczas spotkania z dziennikarzami.

Wiceprezes ds. strategii finansowej Jacek Dauenhauer podkreślił, że grupa widzi duży potencjał wzrostu przychodów tej sieci, a jednocześnie wpływ konsolidacji Natury na EBITDA grupy w II półroczu powinien być pozytywny.

Sieć drogerii Natura została włączona do Pelion Healthcare Group 1 listopada 2014 r. Na koniec I półr. 2015 r. sieć liczyła 244 sklepy własne i 21 agencyjnych.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.