"Na pewno będzie rekordowa sprzedaż w tym roku. Już w tym momencie to widzimy" - powiedział Diakun podczas konferencji prasowej.

W pierwszym półroczu 2015 r. spółka miała 114,62 mln zł skonsolidowanych przychodów, a w całym 2014 r. 197,67 mln zł.

"Portfel zamówień na początek sierpnia wynosił 317,74 mln zł" - powiedział także prezes.

"W przyszłym roku mamy apetyt na kolejne dobre wyniki. Sprzyjać temu będzie pojawienie się środków związanych z alokacją środków unijnych" - kontynuował Diakun.

Prezes przypomniał, że spółka została dopuszczona do drugiego etapu w procesie sprzedaży 85% udziałów spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych (IASE).

"Chcemy kupić IASE, by pracowała razem z Procom System na rzecz oferty dla szeroko rozumianej elektroenergetyki: elektrowni, przesyłu, generacji rozproszonej. Po połączeniu byśmy się zastanowili nad upublicznieniem połączonego podmiotu. Ale nawet jeśli do tego nie dojdzie, to może organicznie Procom sam dojdzie do IPO. Procom ma takie [giełdowe] ambicje" - wyjaśnił prezes.

"Są też zaawansowane rozmowy ws. nabycia innej spółki" - dodał.

Pod koniec lipca Elektrotim złożył w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) ofertę wiążącą w sprawie nabycia 85% udziałów spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych.

Spółka złożyła ofertę na udziały stanowiące 85% kapitału zakładowego IASE i wyraziła wolę nabycia wszystkich pozostałych udziałów, które zostaną zaoferowane uprawnionym pracownikom i nie zostaną nabyte przez uprawnionych pracowników IASE. Termin związania z ofertą to 180 dni od dnia jej złożenia, podano także.

Na początku maja spółka informowała o złożeniu oferty wstępnej na IASE, a na początku czerwca - MSP informowało o dopuszczeniu Elektrotimu oraz KGHM, Westor i ZA Polna do due diligence tej spółki.

Przedmiot działalności IASE to badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. W 2013 r. spółka wygenerowała 11,1 mln zł przychodów, zatrudniając 72 osoby.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,7 mln zł w 2014 r.