Grupa ma plany intensywniejszego rozwoju dziedziny związanej z badaniami klinicznymi. "Stawiamy w tej dziedzinie pierwsze kroki, jest to perspektywiczny rynek i będziemy się go uczyć" - powiedział Sucharski podczas spotkania z dziennikarzami.

"Strategia wokół pacjenta - o niej powiemy więcej już niedługo" - zapowiedział prezes.

Przedstawiciele zarządu podkreślali, że pierwszy obszar strategii grupy zasadza się na rynku ochrony zdrowia, który - ich zdaniem - jest bardzo rentownym biznesem i będzie w dalszym ciągu intensywnie rozwijany.

"Chcemy skupić się na tym, by nasze produkty własne stanowiły większy odsetek w segmencie aptek" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

Segment produktów własnych osiągnął 11,9 mln zł zysku brutto w I poł. 2015 r., czyli o 45% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż do aptek wyniosła 42,7 mln zł, co oznacza wzrost o 67% r/r. Na koniec czerwca w portfolio grupy znajdowało się 428 produktów.

Drugi obszar strategii to przejęcia przychodni. Według planów, na ten cel przeznaczono 30 mln zł w 2015. W II półroczu grupa planuje wydać resztę tej kwoty, tj. ok. kilkunastu milionów złotych. Ważnym działaniem w tej sferze jest również ujednolicanie standardu obsługi pacjentów przejmowanych podmiotów. Prezes nie podał szacunkowej liczny podmiotów, które chce przejąć, gdyż znaczenie ma liczba pacjentów takich przejmowanych placówek. Na koniec czerwca br. grupa posiadała 12 przychodni.

Grupa rozpoczęła również w II kw. intensywne prace w sferze rozwoju systemu informatycznego swoich placówek medycznych, gdyż od sierpnia 2017 roku wszystkie podmioty medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Przedstawiciele zarządu przypomnieli też, że polityka dywidendowa grupy przewiduje, iż dywidenda wzrośnie, ale jej rekomendowana wartość nie została jeszcze określona.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy kapitałowej w rynku hurtu aptecznego w I półroczu 2015 roku wyniósł średnio 29,2%.