Zysk operacyjny wyniósł 6,05 mln zł wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,64 mln zł w 2015 r. wobec 121,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 3,57 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.