Strata operacyjna wyniosła 6,17 mln zł wobec 3,53 mld zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,24 mld zł w I kw. 2015 r. wobec 14,21 mld zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 1,39 mld zł wobec 0,4 mld zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora energetyki z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.