PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 5,06 mld zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,82 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 13,1 TWh w II kw. 2015 r. i była na poziomie porównywalnym do II kw. 2014 r. Sprzedaż do odbiorców końcowych spadła o 2% r/r i wyniosła 9,4 TWh, podała spółka.>>>>

Amica

Amica odnotowała 17,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupy AB

Grupa AB odnotowała 14,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. swojego roku finansowego 2014/2015 wobec 12,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa AB chce kontynuować politykę wypłaty dywidendy, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa widzi szanse na oportunistyczne umocnienie pozycji na Słowacji.>>>>

Vistula Group

Vistula Group odnotowała 12,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Action

Action odnotował 16,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 33,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Action nadal wierzy, że zrealizuje tegoroczną prognozę finansową zakładającą 5,67 mld zł przychodów i 62,09 mln zł zysku netto, poinformował prezes Piotr Bieliński. "Wiemy, że po wynikach pierwszego półrocza całoroczna prognoza jest wyzwaniem. Jednak nie widzimy przesłanek, że na pewno jej nie zrobimy" - powiedział Bieliński podczas konferencji prasowej. Według jego słów, II półrocze jest tradycyjnie lepszym okresem, działalność w Niemczech ma wyjść "na zero", realizowana jest intensyfikacja działań controllingowych, co ma wzmocnić marże na segmentach, nowe inicjatywy powinny również zacząć dokładać się do wyniku. "Po trzecim kwartale na pewno będziemy wiedzieć, jak wyglądają szanse realizacji prognozy" - dodał prezes Action. Po I półroczu spółka zrealizowała 45% prognozy przychodów i 26% prognozy zysku netto.

Polnord

Polnord odnotował 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wasko

Wasko odnotowało 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PBG

PBG odnotowało 87,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 160,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień grupy PBG kształtował się na poziomie ok. 5,8 mld zł na dzień 1 lipca 2015 roku, w tym ok. 1 mld zł na 2015 r., podała spółka.>>>>

Rafako

Rafako odnotowało 11,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 10,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Comp

Comp odnotował 15,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 16,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Aktualny backlog grupy Comp (na koniec sierpnia 2015) w segmencie IT to ok. 255 mln zł wobec ok. 190 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Jacek Papaj.>>>>

CI Games

CI Games odnotował 2,83 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2015 r. wobec 11,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 22,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 423,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Colian

Colian Holding odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orbis

Orbis zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży hotelu "Mercure Lublin Centrum" w Lublinie oraz hotelu "Mercure Zamość Stare Miasto" w Zamościu, podała spółka w komunikacie. Cena łączna transakcji to 21,5 mln zł. >>>>

Ferrum

Ferrum odnotowało 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rank Progress

Rank Progress odnotował 26,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 33,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotował 8,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 5,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Newag

Newag odnotował 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 31,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Sygnity

Rada Nadzorcza Sygnity, na wniosek prezesa zarządu Spółki powołała z dniem 01 października 2015 roku Jakuba Leśniewskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych, podała spółka w komunikacie. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze odnotował 12,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2015 r. wobec 9,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), w ramach restrukturyzacji majątku grupy Mostostal Zabrze, zawarł z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży hotelu Piast w Gliwicach, podała spółka. "Proces sprzedaży hotelu Piast jest jednym z elementów reorganizacji majątku grupy kapitałowej Mostostal Zabrze S.A. (...) mającej na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich oraz majątku" - czytamy w komunikacie.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy podtrzymał chęć przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW w Warszawie w II półroczu 2015 r., przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych, podał bank.>>>>

Indata

Indata Software odstąpiła od oferty publicznej akcji serii H, którą zamierzała przeprowadzić we wrześniu tego roku, podała spółka. Jednocześnie grupa odwołała prognozy wyników finansowych na 2015 rok. >>>>

Agrowill Group

AB Agrowill Group odnotowała 1,73 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 10,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZM Kania

Zakłady Mięsne Kania odnotowały 15,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 11,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Groclin

Groclin odnotował 21,46 mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 3,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Alma Market

Alma Market odnotowała 9,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 9,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Voxel

Voxel odnotował 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Dekpol

Dekpol odnotował 5,02 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 4,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Petrolinvest

Petrolinvest odnotował 36,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 71,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vindexus

Vindexus odnotował 7,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PZ Cormay

PZ Cormay odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 7,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BBI Development

BBI Development odnotowało 1,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pekabex

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 15,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ATM Grupa

ATM Grupa odnotowała 3,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

SMT

SMT odnotowało 8,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 17,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Mabion

Mabion odnotował 1,99 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2015 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Gino Rossi

Gino Rossi odnotowało 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po wynikach I półr. Gino Rossi podtrzymuje całoroczne prognozy, poinformował prezes Tomasz Malicki. Opublikowana w styczniu br. prognoza przewiduje wypracowanie w tym roku 27 mln zł zysku EBITDA przy 290 mln zł przychodów (z uwzględnieniem sprzedaży materiałów do poddostawców).>>>>

Gino Rossi planuje rozwój detalicznej sieci sprzedaży dla obu swoich marek: Gino Rossi i Simple CP, podała spółka w komunikacie. W 2015 r. sieć powiększy się o około 20 salonów Simple CP, w sklepach obu marek przybędzie w sumie 2 tys. m2 powierzchni sprzedaży. "Dobrze rozwija się także sprzedaż w kanale internetowym. W 2015 roku planujemy zwiększyć sprzedaż w internetowym kanale dystrybucji o 40-50% w porównaniu do ubiegłego roku. Poziom sprzedaży po pierwszym półroczu tego roku pokazuje, że możemy przekroczyć ten plan" - czytamy w komunikacie.

Tele-Polska Holding, Polish Services Group

Sąd zarejestrował zmianę nazwy firmy spółki Tele-Polska Holding na Polish Services Group, podała spółka. >>>>

Inter Cars

Inter Cars odnotował 88,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 85,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Atal

Atal odnotował 16,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 48,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Atal posiada zasób gruntów pozwalający na uruchomienie w najbliższych 2-3 latach 26 nowych inwestycji, podała spółka. Poinformowała także, że przygotowuje się do wejścia do Trójmiasta. Aktualnie spółka prowadzi 22 projekty inwestycyjne w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu oraz w Warszawie. "Grupa przygotowuje się obecnie do wejścia na nowy dla siebie rynek działalności - realizacja inwestycji na obszarze Trójmiasta" - czytamy także w komentarzu do raportu półrocznego.

Apator

Apator odnotował 28,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 38,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Synektik

Synektik odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2015 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

TIM

TIM odnotowało 0,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 7,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Atende

Atende odnotowało 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Awbud

Awbud odnotowało 2,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics podpisał list intencyjny dotyczący planowanej transakcji nabycia kontrolnego pakietu udziałów jej partnera biznesowego na rynku USA - spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, podała spółka. Transakcja zakupu ma być sfinalizowana do 30 września br. >>>>

Zarząd Medicalgorithmics zdecydował o wypowiedzeniu z terminem natychmiastowym umowy spółkę AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney oraz jej spółkę zależną Spectocor LLC, które świadczą za pomocą systemu PocketECG usługi diagnostyki medycznej na terenie USA, podała spółka. Emitent zdecydował się na opóźnienie publikacji informacji poufnej, gdyż w kontekście trwających od dnia 27 kwietnia 2015 r. negocjacji, co do przejęcia kontroli nad partnerem biznesowym, spółką Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, która na podstawie umowy aliansu strategicznego, świadczy za pomocą systemu PocketECG usługi diagnostyki medycznej na terenie USA, publikacja przedmiotowej informacji mogłaby negatywnie wpłynąć na przebieg tych negocjacji i tym samym naruszyć jego słuszny interes, podano w komunikacie.

Olympic

Kesklinna Hotelli OÜ - spółka zależna w 100% od Olympic Entertainment Group AS - sfinalizowała pożyczkę w banku Swedbank na kwotę 25 mln euro, podała spółka. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie budowy hotelu Hilton Tallinn Park. "Spłata kredytu przewidziana jest na 31 sierpnia 2018 r. Pożyczkobiorca może przedłużyć okres spłaty o 2 lub 3 lata. (…) Roczna stopa procentowa pożyczki to 6-miesięczny Euribor plus 0,8%. Kredyt jest zabezpieczony hipoteką nieruchomości zlokalizowanej w Tallinie i objęty gwarancjami Olympic Entertainment Group" - czytamy w komunikacie.

OPTeam

OPTeam odnotował 0,44 mln zł zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Elektrobudowy

Elektrobudowa odnotowała 27,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

WDM

DM WDM odnotował 29,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2015 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rovese

Rovese odnotowało 70,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 205,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 19,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 34,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kerdos Group

Kerdos Group odnotowała 24,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 9,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka odnotowała 1,82 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2015 r. wobec 23,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wikana

Wikana odnotowała 4,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 18,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Boryszew

Boryszew odnotował 6,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 25,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Boryszew zawarł z PG Aluminium spółka w organizacji umowę sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (NPA) za wstępnie 150 mln zł, podała spółka.>>>>

Esotiq & Henderson

Esotiq odnotowało 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Hawe

Hawe odnotowało 19,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 18,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mediatel

Mediatel odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 18,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

GPW

GPW podpisała niewiążący list intencyjny z MS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (MS TFI) oraz Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w celu rozpoczęcia wspólnych analiz i negocjacji dotyczących metod i warunków optymalizacji wykorzystania aktywów nieruchomościowych GPW, podała giełda. >>>>

Mikrokasa

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić środę, 2 września, jako dzień pierwszego notowania na Catalyst 1 500 obligacji serii N Mikrokasy o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł, podała giełda. "Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 września 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 500 obligacji na okaziciela serii N spółki Mikrokasa S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMKRKS00098" – czytamy w komunikacie.

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper wypracował na poziomie skonsolidowanym 35,9 mln zł przychodów i 10,4 mln zł zysku netto w I półroczu 2015 r., wobec odpowiednio 46,8 mln zł i 11,2 mln zł, podała spółka. Rentowność netto wyniosła 29,1% w I poł. 2015 r. >>>>

Immofinanz, Buwog

Immofinanz oferuje posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Buwog o wartości 375 mln euro ich wymianę na akcje zwykłe Buwog, podał Immofinanz. "Oferta ta ma na celu umożliwienie Immofinanz dalszej optymalizacji i uproszczenia struktury kapitałowej, która pozwoli na zmniejszenia ogólnej kwoty zadłużenia i poprawę wyników finansowych" - czytamy.

Grupy EMF

Grupa Empik Media & Fashion (EMF) odnotowała 17 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2015 r. wobec 6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Empik Media & Fashion (EMF) planuje dalszy rozwój sieci sklepów Smyk, kontynuację zmian w sklepach Empik i realizację nowej strategii wydawniczej, podała spółka. Smyk jest obecnie największym segmentem w grupie i generuje 43% przychodów. Grupa EMF chce wykorzystanie efektu skali tego segmentu w celu zwiększenia marży oraz redukcji kosztów dzięki synergiom. W planach jest kontynuacja rozwoju sieci sklepów w Polsce, dalsze otwarcia sklepów w Niemczech, rozwój sprzedaży z operacji wielokanałowych (sklepy tradycyjne oraz kanał internetowy) oraz dalsza poprawa rentowności operacji na Wschodzie, głównie w Rosji. W grupie Empik spółka kontynuuje rozpoczęte już zmiany strategiczne, m.in. poprzez dalszy rozwój w kategorii książka. "Celem operacyjnym spółki Empik jest także poprawa wizerunku sklepów poprzez poprawę dostępności produktów, wzbogacenie oferty handlowej, poprawę jakości obsługi klienta oraz ulepszenie nawigacji w obrębie sklepów (jeszcze lepszy komfort klientów w poruszaniu się po sklepach i znajdowaniu interesujących ich produktów)" - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo

Dwaj członkowie rady nadzorczej PKP Cargo: Krzysztof Czarnota z FZZP PKP i Marek Podskalny - przewodniczący zakładowej "Solidarności", otrzymali opinię prawną o działaniu na szkodę spółki, wynika z informacji "Gazety Wyborczej". >>>>

Vantage Development

Vantage Development rozpoczął sprzedaż IV etapu osiedla Promenady Wrocławskie, poinformowała firma. Do sprzedaży trafiło 307 mieszkań o powierzchni od 25 do 88 m2. Zakończenie budowy deweloper zaplanował na początek 2017 roku.

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP osiągnięte w sierpniu br. wyniosły ok. 430 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku o ok. 2%, podała spółka. "Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 53% i była o ok. 6 pkt proc. niższa od marży zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. LPP podało, że wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - sierpień 2015 roku wyniosła 3 166 mln zł. Przychody te były wyższe o 7% w skali roku. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec sierpnia wyniosła ok. 780 tys. m2 i była większa o 15% r/r.

CCC

Skonsolidowane przychody CCC wyniosły 152,3 mln zł w sierpniu i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,5%, podała spółka. Przychody za okres styczeń - sierpień wyniosły 1 355,0 mln zł i były wyższe o 17,2% w skali roku. "Przychody ze sprzedaży detalicznej za sierpień wyniosły 139,0 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,1%, narastająco za okres styczeń - sierpień wyniosły 1 291,3 mln zł i były wyższe o 16,7% w stosunku do roku 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Prairie

Brytyjski nadzór finansowy Financial Conduct Authority (FCA) zatwierdził prospekt emisyjny Prairie Mining Limited (PML). Dokument został też notyfikowany w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce, a debiut na GPW nastąpi w najbliższych dniach, podała spółka.>>>>