Strata operacyjna wyniosła 44,83 mln zł wobec 11,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,81 mln zł w I pół. 2015 r. wobec 16,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 7,72 mln zł wobec 0,59 mln zł straty rok wcześniej.

DM WDM (obecnie Graviton Capital) jest jednym z wiodących domów maklerskich w Europie Środkowej i Wschodniej, świadczącym usługi bankowości inwestycyjnej. Spółka jest notowana na GPW. Przez ostatnie 10 lat Graviton Capital wprowadził na warszawską giełdę ponad 50 spółek, w tym z Ameryki Północnej oraz zorganizował dla swoich klientów finansowanie o wartości przekraczającej 500 mln zł, korzystając zarówno z rynku publicznego, jak i prywatnego - private equity i venture capital.