"W wyniku podziału, łączna liczba akcji Best wzrośnie z ponad 5,2 mln do blisko 20,9 mln sztuk. Jednocześnie wartość nominalna każdej akcji zostanie obniżona z 4 zł do 1 zł, a zatem wysokość kapitału zakładowego się nie zmieni" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą KDPW, dzień podziału został wyznaczony na 21 września br. Oznacza to, że w tym dniu na rachunkach inwestorów w miejsce każdej dotychczasowej akcji Best zapisane zostaną cztery akcje spółki, przy czym wartość pojedynczej akcji po podziale będzie równa 1/4 wartości sprzed podziału.

"Dlatego też kurs odniesienia akcji Best dla sesji 21 września zostanie odpowiednio zmodyfikowany - będzie to kurs zamknięcia z sesji 18 września podzielony przez 4 (i zaokrąglony do pełnych groszy)" - czytamy także.

Sam split akcji ma neutralny wpływ na wartość portfela inwestora - będzie mieć czterokrotnie więcej akcji Best w proporcjonalnie niższej cenie. Nie zmieni się także wycena rynkowa, czyli kapitalizacja spółki.

"Split akcji to jedno z działań, które podjęliśmy w ostatnich miesiącach, aby zwiększyć płynność i dostępność akcji Best dla inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Cieszymy się, że nasze dotychczasowe działania w tym zakresie, czyli podpisanie umowy z animatorem, przystąpienie do Programu Wspierania Płynności i w efekcie przeniesienie notowań akcji spółki do notowań ciągłych spotkało się z pozytywną reakcją rynku" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.