"Przedmiotem listu intencyjnego jest ustalenie głównych warunków transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l, a także prawa do dysponowania zakupionymi na rynku polskim portfelami wierzytelności, posiadanymi przez spółkę oraz P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ (Fundusz) o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż nastąpi za cenę nie większą niż 220 mln zł, z uwzględnieniem uzgodnionych korekt, w tym pomniejszenia o spłaty z tytułu obsługi portfeli wierzytelności stanowiących własność spółki i funduszu, podano także.

Ostatecznie podpisanie umowy sprzedaży udziałów uzależnione będzie od osiągnięcia przez spółkę i oferenta porozumienia w zakresie szczegółowych warunków takiej umowy.

Strony listu intencyjnego ustaliły, że umowa inwestycyjna zostanie podpisana do 30 października 2015 roku.

Kruk podał, że realizacja umowy inwestycyjnej uzależniona będzie od uzyskania zgody prezesa UOKiK na przejęcie zarządzania funduszem przez jego spółkę zależną, tj. Kruk TFI S.A., zgody prezesa UOKiK na przejęcie kontroli przez kupującego nad spółką oraz uzyskania zgody rady nadzorczej Kruka na zawarcie umowy inwestycyjnej.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Presco Group działa na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.