Globe Trade Centre (GTC) przydzielił 108,91 mln akcji serii K. Redukcja zapisów dodatkowych na akcje wyniosła 97,31 proc., podało GTC.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na temat wyników zapisów na oferowane przez spółkę 108 906 190 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 30 czerwca 2015 r., w okresie subskrypcji tj. w dniach od 14 września do 21 września 2015 r. w ramach wykonania prawa poboru zostało łącznie złożonych: 1 095 zapisów podstawowych na 107 874 581 akcji serii K, podano w komunikacie.

"Jednocześnie złożono 145 instrukcji dotyczących zapisów dodatkowych na 38 353 154 akcje serii K. Stopień redukcji zapisów dodatkowych wyniósł 97,31%" - czytamy w komunikacie.

"Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 146 227 735 akcji, w związku z czym (…) dokonano przydziału 108 906 190 akcji serii K. Tym samym zarząd spółki informuje, że emisja akcji serii K doszła do skutku" - napisano dalej.

Według wcześniejszych zapowiedzi zarządu, nowe środki zapewnią podstawę dla jeszcze lepszego wykorzystania dźwigni finansowej do poprawy wskaźników zwrotu z inwestycji. Środki z emisji akcji będą także wykorzystane do finansowania rozwoju obiecujących projektów GTC: Galerii Wilanów w Warszawie, kompleksu University Business Parku w Łodzi czy drugiej fazy projektu biurowego w Belgradzie.

W maju br. akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 140 mln nowych akcji serii K z prawem poboru, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 5 zł za akcję. Dzień prawa poboru akcji nowej emisji został ustalony na 10 września.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.