"Zabezpieczenie obligacji będzie obejmować hipotekę umowną do kwoty 52,5 mln zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej, na której prowadzona jest inwestycja budowlana w postaci budowy hotelu Almond" - podała spółka w komunikacie.

Jak podała spółka. emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej. Cel emisyjny to spłacenie kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Skórczu oraz SGB-Bank, z których wynikające wierzytelności zostały zabezpieczone hipotekami. Na ten cel mają zostać przeznaczone środki pozyskane z emisji w wysokości nie niższej niż 11,16 mln zł. Drugim celem emisji, jest pozyskanie finansowania bieżącej działalności spółki, w tym m.in. budowy hotelu Almond przy ul. Toruńskiej w Gdańsku.

Pod koniec lipca br. Dekpol informował, że odstąpił od emisji obligacji serii D (o planowanej wartości nominalnej do 20 mln zł) ze względu na możliwość pozyskania środków przekraczających wartość obecnej emisji i zapowiedział wyjście na rynek z ofertą papierów o większej wartości i na zmienionych warunkach.

Dekpol powstał w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Spółka jest notowana na GPW od stycznia 2015 r.