"Wstępne wyniki potwierdziły odkrycie złoża gazowego, chociaż przed zakończeniem testów, trudno jeszcze dokładniej mówić o wielkości zasobów" - napisano w komunikacie spółki.
Wcześniej również w kilku innych miejscowościach w tym regionie odkryto złoża gazowe. Prace w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,  na zlecenie PGNiG prowadzi firma Exalo Drilling S.A.