"Dynamicznie rozwijamy działalność operacyjną za granicą, gdyż kierunkiem naszego rozwoju jest Europa. Jesteśmy zainteresowani wzmacnianiem naszej obecności w europejskich korytarzach transportowych. Litwa jest jednym z takich obszarów, gdyż planowana trasa Rail Baltica połączy torem europejskim Państwa Bałtyckie z Warszawą i Berlinem. Wykorzystamy w tym celu nasz potencjał taborowy" - powiedział ISBnews Derda.

Według wcześniejszych informacji litewskiego rządu, normalnotorowa linia kolejowa Rail Baltica miała jesienią tego roku osiągnąć Kowno. W maju prace nad tą częścią inwestycji były ukończone w 90%. Docelowo Rail Baltica pobiegnie dalej na północ, do Rygi i Tallina. Jej przedłużeniem będzie przeprawa promowa do Helsinek.

PKP Cargo podało dziś w komunikacie, że litewski odpowiednik Urzędu Transportu Kolejowego oficjalnie zezwolił przewoźnikowi na użytkowanie lokomotyw serii ST48 na kolejowej infrastrukturze Litwy. Pojazdy te mogą jeździć po liniach normalnotorowych.

>>> Czytaj też: Udział PKP Cargo w rynku spadł do 47,8 proc. wg masy w sierpniu

Bezterminowe zezwolenie na samodzielną realizację przewozów na normalnotorowej sieci kolejowej Litwy PKP Cargo uzyskało w maju 2014 roku. Dzięki temu polski przewoźnik może samodzielnie realizować przewozy do oddalonego o 22 km od granicy terminala przy stacji Szestokai. Skraca to czas przewozu, ponieważ takie rozwiązanie eliminuje czasochłonne przekazywanie przesyłek pomiędzy przewoźnikami na granicy, przypomniało PKP Cargo.

Najczęściej przywożonym koleją z Litwy towarem jest drewno, a z Polski eksportowane są głównie metale i chemia. Dotychczas PKP Cargo wykorzystywało na Litwie lokomotywy spalinowe serii ST44 i SM42.

Oprócz Litwy, przewoźnik może samodzielnie prowadzić przewozy w ośmiu innych krajach Unii Europejskiej: Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Holandii, Belgii i na Węgrzech. Do obsługi połączeń za granicą PKP Cargo wykorzystuje elektryczne lokomotywy wielosystemowe (obsługują one trzy główne korytarze: Polska-Czechy-Austria, Polska-Niemcy-Holandia i Niemcy-Polska-Czechy-Słowacja-Węgry), elektryczne lokomotywy jednosystemowe (w Czechach i na Słowacji) oraz lokomotywy spalinowe (w Niemczech, Czechach, na Słowacji i Litwie).

>>> Czytaj też: Związkowy PKP Cargo żadają podwyżek. Jutro decyzja w sprawie strajku

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej