"Wypowiedzenie zostało złożone zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży i skutkuje rozwiązaniem (…) z chwilą jego otrzymania przez emitenta" - czytamy w komunikacie. 

Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży nie pociąga za sobą istotnych skutków finansowych dla grupy emitenta, podano również.

W połowie sierpnia Getin Holding zawarł z Artertesia Consulting Ltd - spółką powiązaną z rosyjskim BinBank - warunkową umowę sprzedaży 100% akcji działającej na terenie Federacji Rosyjskiej spółki leasingowej Carcade. Wartość transakcji była ustalona na 3 mld rubli (172,5 mln zł według ówczesnego kursu NBP). 

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.