"Biorąc pod uwagę wzrost kursu akcji od momentu wydania ostatniej rekomendacji obniżamy zlecenie z 'kupuj' do 'trzymaj', jednocześnie podnosząc cenę docelową z 39,85 do 44 zł na akcję" - czytamy w raporcie

Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję w wysokości 43 zł, zaś w poniedziałek o godz. 90ej za akcję płacono 49,95 zł, po wzroście o 0,99% od ostatniego zamknięcia.

Analitycy DM Noble Securities prognozują, że zysk netto spółki wzrośnie do 273 mln zł w 2015 r. przy przychodach na poziomie 19 986 mln zł.