"Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 października 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki APS Energia S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł każda" - czytamy w uchwale GPW.

W obrocie znajdzie się 19 608 000 akcji serii A, 4 902 000 akcji serii B, 207 280 akcji serii C1, 1 400 000 akcji serii D oraz 1 730 000 akcji serii E, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 8 października 2015 r. rejestracji tych akcji, podano także.

Wcześniej APS Energia ustaliło ostateczną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii E objętych ofertą publiczną na poziomie 4,5 zł za sztukę. Ostateczna liczba oferowanych akcji wyniosła 1 730 000, z czego 1 699 001 akcji w transzy instytucjonalnej, 30 999 akcji w transzy detalicznej.

Pozyskane środki APS Energia planuje przeznaczyć na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym.

APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2013 r.