Zgodnie z programem pracodawca za zatrudnienie młodej osoby będzie otrzymywał przez rok comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia. W zamian przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środków. Będzie miał jednak dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych.

Na uzyskiwanie nowych kwalifikacji przez osoby bezrobotne wyznaczono z Funduszu Pracy na przyszły rok 324 miliony złotych a ponad miliard złotych na stypendia wypłacane na stażu. Wzrośnie też kwota na wyposażenie stanowisk pracy dla zatrudnianych bezrobotnych. Do tego dochodzi dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób 50+ a także między innymi prace społecznie użyteczne i roboty publiczne.

>>> Czytaj też: MPiPS: Mamy jednocyfrowe bezrobocie. To najlepszy wynik od 7 lat