Według analityków, obecny spadek bezrobocia w zdecydowanej większości wynika ze wzrostu zatrudnienia, w znacznie mniejszym zaś stopniu z innych czynników, np. emigracji zarobkowych.

"Do napływu nowych ofert zatrudnienia przyczynia się pozytywna koniunktura gospodarcza w kraju. Napędza ona nowe potrzeby zatrudnieniowe przedsiębiorstw. W rezultacie stopa bezrobocia obniża się. W końcu września na polskich stronach internetowych opublikowanych pozostawało 130,1 tys. ofert pracy" - czytamy w raporcie.

Od dwóch lat, odkąd zwiększa się liczba internetowych ofert pracy, zatrudnienie w Polsce wzrosło o 456 tys. osób. Stanowi to 86 proc. spadku bezrobocia.

"Obserwowaliśmy również niewielkie pozytywne zmiany aktywności zawodowej. Można więc przypuszczać, że obecny spadek bezrobocia w zdecydowanej większości wynika ze wzrostu zatrudnienia, w znacznie mniejszym zaś stopniu z innych czynników, np. emigracji zarobkowych" - czytamy dalej.

Wrzesień i październik są miesiącami przedzimowego ożywienia na rynku ofert pracy, podkreślają analitycy. Przyczyniło się ono do zwiększenia liczby ogłoszeń o zatrudnieniu o ok. 5 proc. To sezonowe ożywienie sprzyjało przede wszystkim rynkowi wolnych miejsc pracy województw wschodniej części kraju.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

>>> Czytaj też: MPiPS: Mamy jednocyfrowe bezrobocie. To najlepszy wynik od 7 lat