"Oferowane aktywa prezentują interesującą okazję poszerzenia biznesu CEZ i wiele synergii (...). Sprzedawane aktywa w pełni wpisują się w strategię CEZ, koncentrującą się na odnawialnych źródłach energii, zdecentralizowanej energii i wszechstronnych usługach i produktach energetycznych, jak również na konwencjonalnych zakładach (...)" - czytamy w komunikacie.

"Tym samym, CEZ wyraża zainteresowanie wszystkimi aktywami przeznaczonymi do sprzedaży, w tym elektrowniami wodnymi" - czytamy dalej.

Przedmiotem sprzedaży są elektrownie Boxberg, Jänschwalde, Schwarze Pumpe i Lippendorf Unit R; kopalnie Jänschwalde, Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd i Cottbus Nord oraz 10 elektrowni wodnych, które nie mogą być sprzedane bez aktywów węglowych.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.