Rekomendacja została wydana przy cenie 30,66 zł za akcję, zaś w czwartek ok. godz. 16:15 kurs akcji wynosił 29,86 zł.

Analitycy prognozują, że w 2015 zysk netto spółki wyniesie 644,2 mln zł, przy przychodach 21 046,5 mln zł.