Rekomendacja została wydana przy kursie 7 634,1 zł, zaś w czwartek, ok. godz.16:20 kurs akcji wynosił 7 685,0 zł , po spadku o 1,16% wobec ostatniego zamknięcia

"Naszym zdaniem wolniejsze tempo rozwoju sprawia, że część premii w wycenie LPP jest nieuzasadniona. Biorąc powyższe pod uwagę, podtrzymujemy rekomendację sprzedaj obniżając cenę docelową do 6 300 zł/ akcję"- czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto LPP wyniesie 374 mln zł w bieżącym roku i wzrośnie do 494 mln zł w kolejnym, przy przychodach na poziomie odpowiednio 5 116,7 mln zł i 5 948,1 mln zł.