Medicalgorithmics


Medicalgorithmics zawarł ze spółką Medi-Lynx Monitoring, Inc. warunkową umowę nabycia 75% udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA za kwotę 34,1 mln USD, podała spółka. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wciąż prowadzi intensywne rozmowy z obligatariuszami w celu uzgodnienia i podpisania listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW. >>>>

Reklama

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczyna współpracę z Polską Akademią Nauk (PAN) przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż surowców energetycznych, szczególnie płynnych i gazowych węglowodorów kopalnych, podała spółka. PGNiG planuje utrzymanie wydobycia węglowodorów w kraju na obecnym poziomie ponad 4 mld m3 gazu i 800 tys. ton ropy naftowej. >>>>

Enea, LW Bogdanka

Enea przedłużyła termin zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka do 21 października w związku z brakiem decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację w wyznaczonym terminie, podała spółka. Enea poprosiła wcześniej UOKiK o zawieszenie postępowania w sprawie tej zgody w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia Bogdanki, które miało zmienić zasady wykonywania praw głosów z akcji tej spółki. >>>>

Quercus TFI

Zysk netto Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych spadł do 6,3 mln zł w III kw. wobec 6,8 mln zł rok wcześniej. Wyniki za ubiegły kwartał, na które wpływ miały głównie spadki na rynkach, są poniżej oczekiwań zarządu, ale stabilny napływ nowych aktywów pozwala liczyć na ich poprawę w najbliższym czasie, poinformował wiceprezes Quercus TFI Piotr Płuska. >>>>

Asseco Western Europe

Asseco Western Europe podpisało umowę warunkową sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki Matrix42, podała spółka. >>>>

PZU

PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro, poinformował prezes Andrzej Klesyk. "Z moim CFO uplasowaliśmy 350 mln euroobligacji w niecałe trzy godziny...czyli 120 mln euro na godzinę :) - rekord!" - napisał dziś Klesyk na Twitterze. >>>>

- PZU zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych wyemitowane dziś przez PZU Finance obligacje o wartości 350 mln euro oraz obligacje o wartości 500 mln euro, wyemitowane 3 lipca 2014 r., poinformowała spółka.

Solaris i Millennium Leasing

Konsorcjum Solaris Bus & Coach oraz Millennium Leasing podpisało z Miejskimi Zakładami Autobusowymi umowę na dostawę i 6-letnią dzierżawę 60 fabrycznie nowych autobusów Solaris Urbino. Wartość kontraktu to ponad 107 mln zł, podał Solaris. >>>>

Enea, Bogdanka

W wezwaniu na akcje Lubelskiego Węgla Bogdanka ogłoszonym przez Eneę akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 21 962 189 akcji spółki, tj. wszystkie walory objęte wezwaniem, podała spółka. Tym samym osiągnięta została minimalna liczba akcji będąca warunkiem przeprowadzenia transakcji. >>>>

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o wznowieniu postępowania w sprawie zgody na przejęcie przez Eneę kontroli nad spółką Lubelski Węgiel Bogdanka, podała Enea.>>>>