Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję wysokości 81,3 zł, zaś w czwartek na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 86,5 zł. 

"Nasza 12-miesięczna wycena walorów Banku Handlowego spada o 20% do 71,7 zł za akcję (poprzednio 89,4 zł) pod wpływem korekty prognoz finansowych" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM BOŚ oczekują słabych wyników banku w III kw. i prognozują 145 mln zł zysku netto (spadek o 3% kw/kw i o 26% w skali roku).