Rekomendację sporządzono przy cenie za akcję wynoszącej 13,5 zł. Na czwartkowym zamknięciu kurs spółki wynosił 13,4 zł.

East Value Research prognozuje, że w tym roku spółka odnotuje 19,44 mln zł zysku netto, a w przyszłym roku 21,45 mln zł zysku, przy przychodach odpowiednio: 113,82 mln zł i 124,91 mln zł.