"Obligacje są zbywalne i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Odsetki od obligacji będą wypłacane kwartalnie"-  czytamy w komunikacie.

Termin wykupu obligacji przypada na 16 października 2018 roku.

Dekpol podał, że obligacje emitowane zostały w celu spłacenia przez spółkę kredytów udzielonych Bank Spółdzielczy w Skórczu oraz SGB-Bank (środki pozyskane z emisji w wysokości nie niższej niż 11,16 mln zł plus odsetki) oraz  pozyskania finansowania bieżącej działalności spółki, w tym m.in. budowy hotelu Almond przy ul. Toruńskiej w Gdańsku.

Dekpol planuje ubiegać się o wprowadzenie obligacji na Rynek ASO.

W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji spółka zależna - Almond Sp. z o.o. ustanowi hipotekę umowną do kwoty 52,5 mln zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej, na której prowadzona jest inwestycja budowlana w postaci budowy hotelu Almond. Wycena przedmiotu hipoteki wynosi 53,9 mln zł.

Według stanu na 30 czerwca 2015 roku, Dekpol posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania ogółem w wysokości 176,06 mln zł.

"Perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji zakładają utrzymanie zobowiązań na poziomie dostosowanym do skali działalności operacyjnej. w ocenie zarządu emitenta spółka jest zdolna do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji" - czytamy także.

Dekpol powstał w 1993 r. Jej działalność opiera się na kilku głównych segmentach: generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych, konstrukcje stalowe (oraz produkcja łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych, a także działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Spółka jest notowana na GPW od stycznia 2015 r.